Banki elszámolás: A lehetetlen feltétel?

A banki elszámolások jó része megérkezett. Így aztán mód és lehetőség van azok összevetésére. Maga az Elszámoló levél, nem túl nagy terjedelmű. Valóban bennük van a visszatérítendő összeg és a változó, többnyire csökkenő havi törlesztési díj. Jellemző, hogy demonstrálva a „devizában nyilvántartást és elszámolást” ezek devizában jelennek meg. Hadd számoljon az ügyfél. Szokja az átváltást?   A hatalmas eltérések viszont az úgynevezett Részletes elszámolás tartalmát illetően tapasztalhatók. A húsz oldaltól a 200 oldalt meghaladó dokumentumokról beszélünk.

 

Képtelenség

A kormányzati kommunikáció úgy adja elő, hogy most aztán már minden szép és jó. Csökken a havi tartozás részlet, egyben csökken az alaptőke. Mi több a forintosítással megszűnik a kitettésg. Csak mintha hiányozék még egy tényező. Hogy az adósságtartozás duplája az eredetileg felvett kölcsönösszegnek! Az MNB Útmutatója felfogása szerint minden devizaadós alkalmas, felkészült mindezen dokumentumok ellenőrzésére, a banki számítások kontrolljára. A fősodratú média azt a képet festi, hogy lám-lám mint mindenhol itt is vannak elégedetlenek, ami a kommunikáció szerint úgy jelenik meg, hogy néhányan többet vártak volna, mármint visszatérítést és havi törlesztő csökkenést. Micoda aljas beállítás ugye? Legalább itt pontosítsunk. Nagyon nem ezt - amit kapott - várta a nép. A valóság az, hogy ezek a banki elszámolások egy sima egyenleg felállításával több mint gyanússá tehetők. Milyen egyenleg az, amikor valaki például felvett kölcsönösszeget visszafizette számszerűen és ennek ellenére azt meghaladó adósság tartozást mutatnak ki neki?  Ilyeneket:

 

Amit a devizaadós a futamidő során befizetett, azt szó szerint lenyeli a bank és ezt a szándékát most már írásba is adta. Majd kimutat egy az eredeti kölcsönösszeget meghaladó adósság tartozást! Erről nem szól a kommunikáció, hogy a devizaadósra kétszer, háromszor akkora kötelezettséget rónak, mint a forintadósra!

Nem a visszatérítés összegével, nem a tőketartozás csökkenésével és nem a havi törlesztő csökkentésével van a baj! Hanem a megállapított adósság tartozással. Kétszeres, háromszoros adósságtartozások? 

Ma Magyarországon pár ezer főre tehető azoknak a száma, akik ilyen dokumentumokat és ilyen elszámolást követni, esetleg ellenőrizni képesek. Felsőfokú pénzügyi, matematikai, informatikai ismeretek kellenének az elszámolásnak a megértéséhez.

Pofátlanság

Vannak „médiaszakértők”, akiknek van képük benyilatkozni például az mr1 adásába, hogy az ilyen mértékű adósságtartozás növekedés normális, hiszen az arányos a devizaárfolyam növekedéssel és ugye aki ezt vállalta, az ezen ne csodálkozzon. Mi több. Maga a Kúria is jogegységi döntéssel megállapította, hogy ezek a terhek egyetemlegesen a devizaadóst terhelik. Ez az állítás, szemen szedett hazugság! Olyan világot élünk, melyben a jog felülírja nem csak a józan észt, hanem a matematikát is? Képletesen a 2*2= 8 szorzatot megmagyarázzák, majd ugyanezek megmagyarázzák a 2*2=7 szorzatot is. A tekintélyelv alapján egyszerűen RÁMONDJÁK.

Dermedt döbbenet

Az emberek döbbenten állnak, most már a fizető és hitelképes kör is (75 %) hogy miként is van az, hogy ő folyamatosan teljesített és az adósságtartozása nem hogy csökkent volna hanem növekedett? És ugye, hogy ez normális médiaszakértők is megmagyarázzák?

Félelmek

Radikális körökben (25%) a csalás, a bűncselekmény fennforgása evidencia. A lakhatás, a lakás tulajdonjogának az elvesztése a félelmek közül a legnagyobb. Ez tartotta vissza mindeddig a fizető és hitelképes devizaadós nagytöbbséget attól, hogy eleget tegyen a radikális kisebbség velük szemben felállított követelésének, miszerint azonnal és mindenki szüntesse meg a befizetéseket. Ettől majd betérdelnek a bankok, így mind a bankok mind pedig a kormányzat más irányú megoldásokra hajlana. Egy kormányváltás meg pláne. sokat segítene. Hiszen mind a szocik, mind a fideszesek kart karba fonva adóították el a népet, verték át é keresték gennyesre magukat.   Továbbá em alaptalan az az alapállás sem ugye, miszerint ki-ki a saját cukkinijével verje a csalánt, ne a máséval.   Mi lesz viszont akkor, ha a rémíhírek igaznak bizonyulnak?

Rémhírek! Mi a tuti?

Egy banki panasz benyújtása, annak érdekében, hogy változzon a követelés, a maradó adósság tartozás elsőre nem tűnik nagy kockázatnak. Persze csak akkor, ha annak értelme is van. Például a forintosítás ne 256,4 CHF árfolyamon, hanem 180 forintos CHF árfolyamon történjen, ahogy az a végtörlesztettek esetében volt. Ez döntés kérdése ugye? Ebbe a devizaadósok nagytöbbsége bele is menne, sőt ezt tartaná igazságosnak. Az ilyen döntés ellen viszont hatalmas nemzetközi banki ellenállás. Ez megjelenik a kommunikácilban is. Nem csak szakértői körökből, hanem ügyvédektől is hallani már azt vélelmet, hogy ennek bizony semmi értelme, mert a mind a bank, mind pedig a PBT a panasznak csak akkor ad helyt, amennyiben a devizaadós a Részletes elszámolásban megjelöli hol a hiba, és azt igazolja. Ha ezt nem tenné meg, úgy bizony a panasz elutasításra kerül, már a PBT--nél, ami egyébiránt esetünkben maga a magyar állam.

 

Széllel szemben nem pisálunk? 

Rémhírek terjednek arra nézve is, hogy a bírák pedig el vannak igazítva arra, hogy már be sem fogadják a devizaadós kereseteket. A bankrendszer és az államhatalom kiáll az mellett, hogy nem kívánatos a peres eljárás. Nyíltan szembe mennek az EU Normákkal?

Mi lesz ennek a vége?

A dolgok irányát egyébiránt maguk a devizaadósok dönthetik el. Veszik-e a bátorságot a „Panasz” benyújtására, avagy sem. A devizaadós facebook fórumokon lázas kutatás folyik arra nézve, hogy „mi a tuti”. Milyen érvelés és tartalom az a panaszlevelekben, ami túljuthat a bank és a PBT elkaszálási törekvésein, illetve a peren kívüli eljáráson is úgy, hogy a devizaadós nem lesz jogvesztő és folytathatja útját – elemi jogaként – egészen az EU Bíróságokig.

Maga, az egyébként hatalmas arcú ügyvédség is bizonytalanságot mutat. Ahogy nem vállalnak garanciát a per sikeréért, itt meg pláne nem tolonganak – tisztelet a kivételnek – hogy levélmintákkal lássák el akár saját ügyfeleiket, avagy uram bocsá a Pnaszlevelet ügyfeleik képviseletében ők nyújtsák be.

Fortélyos félelem igazgat! Továbbra is a lelkes ostobák és gyáva megalkúvók országa leszünk?