Mennyivel is tartozunk ténylegesen a banknak? Ki válaszol nekünk erre a kérdésre?

A helyzet többünk számára egyre égetőbb, hiszen ha 30 napon belül – az Értesítő levél kézbe vételéhez képest - nem tesz panaszt a devizaadós elsőként az azt kibocsátó a banknál, úgy a banki elszámolás – ami nem mellesleg szerződésmódosítás – lép életbe.

Mi az igaz?

Jogállamban talán nem is lehet így feltenni a kérdést, hanem csak úgy, hogy mi a jogszerű? Azt pedig, hogy mekkora a tartozás és miben kifejezve – vita esetén – a bíró határozza meg. Leegyszerűsítve a választ a mondat végére a pontot a bíró teszi ki. Jogállamban persze, ahol a törvényeket be is tartják és követik is.

Zavaró körülmények

Magyarországon – jó ideje – semmi nem az, mint aminek látszik. Itt van ugye ez a bankok elszámoltatása, banki elszámolás. Aztán mikor a kezünkbe vesszük látnunk kell, hogy az nem egy sima elszámolás, egy egyenleg, hogy ennyit törlesztettünk és a továbbiakban még annyi az adósság tartozásunk, hanem egy kölcsönszerződés módosítás. Az is milyen? Hogy nem kell aláírnunk, hanem nem kell tennünk semmit és az magától életbe lép. Feltalálták nálunk az automata szerződést!

Nálunk „csak” a

-         törvényekkel és jogszabályokkal (rosszul szabályozott)

-         a törvények és a jogszabályok betartásával (nem működnek rendesen az állami szervek)

-         a törvények és jogszabályok követésével ( a bankok fittyet hánynak nem egy estben a törvényekre is, mi több befolyásolják a törvényhozást, magukat a törvényeket is átíratják.)

van a gond.

Miért is nem tarja be bárki a törvényt?

Egyfelől mert érdekében áll, másfelől mert teheti. No mi devizaadósok a banki Értesítő levelekből értesülhettünk arról, hogy

-         mennyit fizettünk be az eddigiek során (hiteltörténeti kimutatás éves bontásban)

-         a bank szerint mennyivel tartozunk a továbbiakban

-         mi az elképzelése a banknak a szerződés egyes pontjainak a módosítására

na és igen, kiszámolja a bank azt is hogy az elszámolási és  forintosítási törvény alapján az MNB Útmutatásáak megfelelően milyen visszatérítési kötelezettség terheli.  Nem árt ha tudjuk, mi a kutya és mi a farka. :) Folyik a parasztvakítás. Pént kap vissza a devizaadós és még a havi törlesztő is csökken. Milyen jól járt a devizaadós. Ja hogy közben a tartozás dupláját verik rá úgy, hogy kitolják a futamidőt? .Pénzt meg egy fillért nem lát, mert azt "jóváírják". 

Még hogy hülyének néznének minket?

Bocsánat. Pont az ellenkezője igaz. Mindnyájunkat magasan kvalifikált pénzügyi. matematikai, informatikai szakismeretekkel rendelkező szakembereknek néznek akkor, amikor azt feltételezik, hogy a banki számításokat ellenőrizni tudjuk. Ugyanis az elvárás, hogy fogadjuk el, avagy ha nem fogadnánk el, indokoljuk meg miért is nem? Jelöljük meg, mi nincs rendben, hol a hiba.

Mindehhez a bankok által – nekünk - készített Részletes elszámolás dokumentumait is megkaphatjuk, persze külön írásbeli kérésre postán 5 napon belül. Ezzel együtt egyes bankoknak PDF formátumban fent vannak az ilyen dokumentumai, amelyek letölthetők.

Helyesen dönteni, csak megfelelő adatok és információk rendelkezésre állása esetén lehet. A Részletes elszámolás ellenőrzés akkor valósul meg, amikor az ellenőrző személy ellenőrzi az kiinduló adatokat, a származtatott adatok kiszámítási módját, majd újra elvégzi a számításokat. No ha a kettő egyezik, úgy hibátlan az elszámolás.

A bankokkal folytatott vitánk alapja nyugodtan lehet az is, hogy miként is van az, hogy ugyanazért – azonos összegű, futamidejű kölcsön - nekünk kétszeresét kell fizetni, mint egy forintkölcsönnel rendelkezőknek? Mert ez bizony szembe ötlő. Ez diszkrimináció!

Ki tudják ezeket a dolgokat számolni, az ügyfelek, az ügyvédek és a bírák?

A válasz egyértelműen nem. Mert nem megfelelően kvalifikáltak, ahogy szívműtétet, agyműtétet sem végezhet minden járókelő. Ha valamit nem tudunk megoldani, például elromlik a kocsink, a tévénk, a számítógépünk,  mit tehetünk? Bizony szervizbe visszük és fizetjük a szerviz díjat.

A legkisebb rossz elve

Mai viszonyaink között akkor döntünk okosan, ha a kölcsönszerződésünk, bank által kötelezően szolgáltatandó havi (avagy tételes) hiteltörténeti kimutatás alapján szakemberrel kiszámíttatjuk az úgynevezett Teljes Semmisség és Jogkövetkezményei szinti elszámolási módszer alapján, hogy a futamidő végére mekkora lenne forintban (!) a befizetéseink összege. Ezt az összeget jelöljük: TSÖ: Nézzük meg (nézessük meg) hogy az Elszámoló levélben mekkora az általunk eddig befizetettek végösszege, és forintban határozzuk meg. Nem egy esetben csak devizában mutatja a ki a bank. Ez az összeg legyen jelben: BÖ.

Majd végezzük, végeztessük el az alábbi műveletet a Maradó Tartozás kiszámítására, amelyre egyébiránt a bank is kiszámolt egy összeget és meg is adta.

MTÖ = TS – BÖ

Mit is jelent ez?

Azt, hogy a maradó tartozásunkat mi így számoljuk, hogy amennyiben a bíró a szerződés semmissége iránt indított perben úgy döntene, hogy az semmis, akkor bizony ő (illetve a szakértője) is így számol mert ez a TÖRVÉNYES elszámolás. Tehát mi is jogszerűen és törvényesen jártunk el. (Az eddigiek során a számunkra kedvezően ítélő bírák, így számoltak, ami nem véletlen.)

Ez az az összeg ugyanis, amit mi elismerhetünk. Ez az összeg a legkisebb rossz.

Minden más esetben a maradó tartozásunk csak nagyobb összegre rúg. Elszámolni ugyanis többféle módon lehetséges egy-egy ilyen bonyolult ügyben, nem csak úgy, ahogy a bank számolt eredetileg, amiről aztán kiderült hogy tisztességtelen (árfolyamrés, egyoldalú kamatemelés) ami okán aztán az elszámolási és forintosítási törvény arra kötelezte, hogy az MNB szerinti visszatérítés elszámolással számítsa ki, mivel rövidített meg minket az eddigiek során, majd azt térítse meg.

A visszatérítés egy csali!

A visszatérítés számításban hibát keresni nem érdemes. Mert vagy nem találunk, vagy a bank korrigálja és azt mosolyogja, hogy most már akkor jó ugye, tehát a szerződésmódosítás életbe léphet.

Megtaláltuk a hibát?

Meg bizony. Az általunk számolt összeg és a bank által számolt összeg jelentősen el fog térni egymástól. Miáltal mi a bank által megadott maradó tartozásunkat egyszerűen nem fogadjuk el.

Miután az a szerződésmódosításban fő elem, minden további vitát szakértői szinten illetve bíróság előtt kívánunk lefolytatni, úgymint PBT, peren kívüli bíróság, majd azt követő peres eljárás során egészen az EU Bíróságig. Már ha peres úton kívánjuk rendezni ügyeinket.

Mi kell ehhez nekünk?

A hiteles alapadatok dokumentumai, megfelelő adattartalommal, majd a számításokat hitelesen – bíróság előtt is helytállóan - elvégző szakértők. Tudnunk kell, ahogy az ügyvédek, úgy a szakértők sem dolgoznak ingyen.

VITAFÓRUMUNK