Banki elszámolás: Itt a - vissza nem térő - alkalom a hiteltörténeti kimutatás pótlására a Részletes elszámolás megkérésével együtt, LEVÉLMINTA

Ahhoz, hogy tisztességes banki elszámolás kontroll, illetve a jogi és elszámolási vitában számításokkal megalapozott álláspontot lehessen kialakítani, a devizaadós befizetéseinek minimum havi részletességű adat táblázatára van szükség. Az egyes bankok Elszámoló leveleiben van ugyan hiteltörténeti kimutatás, de évenkénti bontásban, az tehát nem elegendő sem a banki számítások kontrolljához, sem a devizaadós álláspontját megalapozó számításokhoz.

Azt tapasztaljuk -még a DÉSZ tagsága soraiban is - hogy többen vannak azok, akik nem rendelkeznek a számításokhoz szükséges és elégséges adat tartalmú a bank által hitelesített hiteltörténeti kimutatással. További tapasztalat az, hogy egyes bankok hülyére veszik az ügyfeleket és hiteltörténeti kimutatás címén „sajtpapírokat” adnak számukra.

Most a banki elszámolás folyamán, az ügyfélnek joga van külön kéréssel megkérni a banktól a Részletes elszámolást.

Részletes kimutatás kérése, mintalevél letöltése itt!

Ez jó alkalom a számításokhoz elengedhetetlenül szükséges hiteltörténeti kimutatás adatainak a pótlására! Ismételt megkérésére,hogy úgy ne mondjuk megkövetelésére. Ha ugye a bank ezt megtagadja, avagy nem megfelelően teljesíti, úgy nem tekinthetó megtörténtnek  banki elszámolás és azonnal panasszal lehet és kell fordulni az MNB-hez!

A hiteltörténeti kimutatás kötelező tartalmát – azért hogy számolni is lehessen vele – 2014. Októberében közzétettük a DÉSZ hivatalos weboldalán Kattints ide!

Sok banki szabotázst is jeleztek tagjaink.

Egyet viszont tudomásul kell venni. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a szakértői számításokhoz szükséges adatok, úgy tisztességes, helytálló számításokat végezni egyszerűen lehetetlen, a legjobb szándék mellett is. Továbbá már az is tény, hogy a banki elszámolások ügyfél által ellenőrizhetetlenek, azok szabályossága és hitelessége csakis szakemberek útján képzelhető el. A devizaadós az elszámolásban szereplő alapfogalmakkal sincs – nemis lehet – tisztában.

Kardinális kérdéssé vált, az úgynevezett banki válaszlevél is.

Terjedőben van egy olyan híresztelés, miszerint ha a devizaadós a banki elszámolásban, úgymint az Elszámoló levélben, avagy a Részletes elszámolásban nem talál számszaki hibát, úgy már a banknak bejuttatandó panasz alapján elvérzik, mert nem „indokolta” miért is nem fogadja el az MNB szerinti banki elszámolást.

Tegyük fel, ha a bank sem az Elszámoló levelében sem a Részletes elszámolásában nem követ el számítási hibát, ez esetben a devizaadós jogi úton nem rendezheti a bankkal folyó jogi és elszámolási vitáját? Mert nem mehet tovább a PBT-re majd onnan a peren kívüli bíróságra majd ebből a procedúrából szabadulva nem folytathatja a felfüggesztett perét, illetve már pert nem is indíthat a kölcsönszerződés megtámadására teljes semmisségre? Megköszönnénk, ha ezt a feltételt valaki megmutatná nekünk a törvényben! Mert ha ez tényleg így lenne, akkor már - nagy valószínűséggel - a jogi és elszámolás vita rendezésének a területének, az utca marad, ezzel akár csak egy fillér kiadása ügyvédre pénzkidobást jelent. Azoknak lesz igazuk, akik a „megoldást” a nem fizetésben és az utcai tömegdemonstrációkban látják.