Banki elszámolás: Mire jó a Teljes Semmisség és Jogkövetkezményei szerint – törvényes - banki követelés összegének meghatározása kölcsönszerződésenként

Érkeznek a bankoktól az Elszámoló levelek, és vagy hozzá lehet férni a bank weboldalán a Részletes elszámoláshoz, vagy írásbeli kérésre 5 napon belül meg kell küldje. Fontos! A Részletes elszámolás már havi szintű hiteltörténeti kimutatást is kell tartalmazzon.

Az Elszámoló levél lényegi tartalma

A benki elszámolást elvileg a bankoknak azért kell elvégezni és megküldeni, mert tisztességtelenül számolt at árfolyamrésre és az egyoldalú kamatemelésre nézve.Az egyes vabkok elszámoló levelei nem egyformák, ám a Visszatérítendő összeget mindegyik szerepelteti, tisztességesebbre forintba, aki akadályozni akarja az ügyfelet az például CHF-ben

A Visszatérítés összege (VTÖ)

Ha a visszatérítés összege HUF-ban van meghatározva, akkor az jó, ha CHF-ben avagy más devizában úgy át kell számolni forintra. A törvény szerint árfolyamon, azaz 256 HUF/ CHF.

Befizetett összeg (BFÖ)

Az eddigi befizetéseket úgynevezett évenkénti kimutatású hiteltörténeti kimutatásból lehet megtudni. Itt már többnyire devizában és forintban is megadja a bank az eddigi kifizetéseket.

Maradó tartozás (MTÖ1)

Ezt nálam a Tartozásra elszámolt összeg néven szerepelteti. Mégpedig forintban.

Futamidő során jelentkező banki követelés (BKÖ)

Ha jól számolok, akkor a futamidő során a banki követelés:

BKÖ = VTÖ + BFÖ + MTÖ1

Ilyen összegzést a banki elszámolás nem tartalmaz. Vajon miért is nem?

Mit ismerhetek el?

Elismerhetem

- a befizetett összeget, ha kaptam illetve kértem hiteltörténeti kimutatást, avagy rendelkezésre állnak a feladott csekkek.

- a visszatérítés összegét, ha elfogadom hogy az MNB szerinti elszámolással történt.és az MNB ellenőriz

Mit nem ismerek el?

A Maradó Tartozást! Miért is nem? Azért, mert annak számítása az árfolyamváltozás figyelembe vételével történt. Márpedig a képtelen követelések összegét ez a tényező eredményezi. Azt állítják, hogy a Kúria döntött, hogy az adóst terheli az árfolyamváltozásból szármató kockázat, azaz a banknak a devizában nyilvántartás és elszámolásból eredő követelése. Figyelem! Nem csak erről döntött a Kúria. Ez a Kúria döntésének csak egyik esete. A másik az, ha bizonyítani tudom, nem kaptam megfelelő tájékoztatást, azáltal támadhatom bíróság előtt a kölcsönszerződést semmisségre. Ha a bíró nekem ad igazat, úgy a Teljes Semmisség és jogkövetkezményei szerint számol. Az eddigiek során azok a bírák, akik megítélték a teljes semmisséget, így számoltak, ezt egyébiránt TÖRVÉBYES elszámolásnak is nevezik.

Teljes semmisség szerint a futamidő során törvényes banki követelés összege TSÖ

Ez esetben a maradó tartozás

MTÖ2 = TSÖ- BÖ

A banknak pedig válaszlevelemben megírom, hogy

- az MNB szerinti visszatérítés elszámolást elfogadom.

- a Befizetéseim összegét elfogadom,

viszont a maradó banki követelést (amit forintosítanak) és ami alapja a szerződés módosításnak nem fogadom el. Azt vitatom. Ezzel a szerződésmódosítást sem fogadom el. Helyesen a maradó követelésnek a TÖRVÉNYES, a Teljes Semmisség Jogkövetkezményei szerinti összegéből származtatott maradó tartozást (MTÖ2) ismerem el. Azaz álláspotom szerint annyival tartozom!

Lássunk konkrét példákat!

Folytatjuk …