Főoldal

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége által indított közérdekű perben végre megszületett az elsőfokú ítélet. Bár keresetünk több pontját elutasította a bíróság, egy pontban mégis megalapozottnak találta indítványunkat. 
Az OTP Bank, 2004. május 1. és 2009. december 31-e közötti időszakban alkalmazott Üzletszabályzatának azon pontja, miszerint a kezelési költség számításának a módja tizenkét havi kamatperiódus szerint történik, tisztességtelen.

A számítás alapja: „a kezelési költség az ügyleti év elején fennálló tőketartozás után kerül meghatározásra és havonta esedékes, mely az éves kezelési költség egy tizenketted része”. 
Teljesen egyértelmű, hogy már a következő hónaptól az adós többet fizet, mint amennyi indokolt lenne, hiszen a számítás egy éven keresztül, nem veszi figyelembe, hogy a tőke folyamatosan csökken.

Közérdekű perben előterjesztett tisztességtelen szerződéses kikötés csak megállapításra irányulhat, marasztalásra nincs lehetőség, vagyis az ítélet nem tartalmazza a jogkövetkezmény levonását. Ennek ellenére az ítélet erkölcsi szempontból óriási jelentőségű.

Az már most is világosan látszik, hogy a deviza elszámolású szerződések bármelyik szerződéses kikötésének alaposabb vizsgálata, nem állja ki a tisztesség és a jogszerűség próbáját. Törvény semmisítette meg az árfolyamrésre és a kamatemelésre vonatkozó kikötéseket, most pedig a bíróság mondta ki a kezelési költség számításának tisztességtelenségét.

Kereseti kérelmünknek azon pontjait, melyekben tisztázni szeretnénk, hogy - mi az a kezelési költség? – valamint, ha indokolt e költség alkalmazása, akkor a Magyarországon keletkezett költségeket miért deviza alapon számolja a bank, fellebbezéssel élünk.

A devizaalapú szerződések vonatkozásában továbbra sem világos, hogy a bankok miért nem gyakorolnak önkritikát és törekednek a fogyasztók bizalmának visszaszerzésében.

Szövetségünk egyértelműsíteni szeretné, hogy minden törvényes eszközzel addig folytatja a harcát, ameddig a devizaadósok számára meg nem születik egy végleges és megnyugtató megoldás.