Törvénytár

1.

Alapjogok

http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alaptörvény.pdf

www.kormany.hu

2.

1952-es évi III.törvény – a polgári perrendtartásról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=95200003.TV&cel=P%2884%29B%281%29#xceltags: perköltség, jogi képviselet, per


3.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600112.TV

tags: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás


4.

A Nemzetközi Valuta Alap alapokmánya

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=4897.7423

tags: Nemzetközi Valuta Alap

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés német és osztrák jog alapján)

http://www.bankszovetseg.hu/anyag/feltoltott/HSz1_bodzasi_24_42.pdf

tags:egyoldalú,módosítás,szerződési feltételek

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV

Törvényjavaslat a devizahitelek törlesztési árfolyamának rögzítéséről

http://www.parlament.hu/irom39/05842/05842.pdf

A perköltség meghatározása

http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/jogszabalyok/32_2003.html

Európai Úniós irányelvek

http://ec.europa.eu/eu_law/directives/directives_hu.htm

 

Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek elméleti és gyakorlati kérdései

http://www.itelotabla.hu/fileadmin/fajlok/fovaros/2009/2009_1118_1.pdf

 A biztosítási pénz nem behajtható!

http://koklerbroker.blog.hu/2010/06/28/a_unit_linked_befektetes_perelhetetlen_inkasszozhatatlan_vegrehajtas_alol_mentes 

 

 Érvénytelen szerződések

 http://www.hidasi.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=5